Now showing items 1-20 of 38

  • Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu 

   Author: Straškrábová Jiřina; Supervisor: Čápová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce Analýza vybraných nákladových položek stavebních prací developerského projektu se skládá ze dvou hlavních částí. První, teoretická část se soustředí na definici výstavbového projektu, životního cyklu stavby ...
  • Cenové řízení stavebního projektu 

   Author: Hvězdová Šárka; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Novák Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Cílem této práce je seznámení se světovými metodikami projektového řízení, posouzení jejich využití v českém stavebnictví a vypracování vlastního manuálu řízení pro část zabývající se řízením nákladů projektu. První část ...
  • Dopravní spojení Praha - Letiště Václava Havla 

   Author: Procházková Alena; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá dopravním spojením centra Prahy a Letiště Václava Havla. V teoretické části je popsán současný stav dopravy na letiště, porovnání s dopravou v ostatních evropských městech, shrnutí historie ...
  • Ekonomické a časové porovnání dřevostavby a zděného rodinného domu 

   Author: Vojta Roman; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem bakalářské práce bylo porovnání dvou systémových variant v oblasti stavebnictví, a to dřevostavby a zděné varianty. Porovnání bylo provedeno z ekonomického a časového hlediska. Práce se v teoretické části zabývá ...
  • Hodnocení investičního záměru bytového domu 

   Author: Sitař Filip; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   V bakalářské práci je vypracována zjednodušená studie proveditelnosti bytového domu. Záměr je posuzován ve dvou variantách. V první variantě je zpracováván záměr prodeje bytů a ve druhé pronájem bytových jednotek. Studie ...
  • Logický rámec projektu 

   Author: Pavlovský Jakub; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Nabídková příprava ve stavební firmě 

   Author: Sklenár Oliver; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Huml Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalárska práca sa zaoberá prípravou cenovej ponuky v stavebnej firme. Cieľom práce je jednoducho a stručne vysvetliť problematiku danej témy, ale zároveň poukázať na prácnosť jednotlivých úkonov. Text je rozdelený na dve ...
  • Náklady na BOZP ve stavební firmě 

   Author: Černá Adéla; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Náklady na zřízení věcných břemen při výstavbě přenosových soustav 

   Author: Hlucháňová Tereza; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Náklady zařízení staveniště 

   Author: Havlasová Šárka; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Čápová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Bakalářská práce se zabývá náklady na zařízení staveniště. V první kapitole je charakterizován a popsán pojem zařízení staveniště a další související pojmy. Dále se kapitola věnuje legislativě týkající se problematiky ...
  • Náklady životního cyklu chladírenských a mrazírenských objektů 

   Author: Lindner Jakub; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh kalkulace zařízení staveniště 

   Author: Skřivan Josef; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh a kalkulace nákladů zařízení staveniště. Teoretická část práce popisuje členění zařízení staveniště a zabývá se zásadami jeho navrhování. V praktické části jsou pak tyto zásady ...
  • Oceňování nemovitostí 

   Author: Syrová Markéta; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o tématu oceňování nemovitých věcí. Je členěna na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy používané při oceňování a dále je uveden popis jednotlivých ...
  • Oceňování výškových prací 

   Author: Korčák Tomáš; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování práce ve výškách, a to především z hlediska srovnání metod přístupu k jejich provedení a na vytvoření a sestavení nových položek pro cenové soustavy. Tyto položky pro provádění ...
  • Operativní řízení ve stavební firmě 

   Author: Šestáková Simona; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

   Author: Umlauf Michal; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Vondruška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou a významem BOZP, jakožto důležité součásti každého podniku. Cílem je seznámení se základní legislativou, která je nezbytná pro sestavení konkrétního plánu BOZP na staveništi s ...
  • Plán BOZP pro výkopové práce 

   Author: Kačírková Petra; Supervisor: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Porovnání povolování a realizace staveb v České republice a v Běloruské republice 

   Author: Rashanava Volha; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Měšťanová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-29)
   Cílem bakalářské práce je porovnání předpisů upravujících proces povolování a realizace staveb v České republice a v Běloruské republice. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část a zahrnuje základní legislativní ...
  • Porovnání povolování a realizace staveb v České republice a v Kazachstánu 

   Author: Khan Yuliya; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je věnována tématům povolování a realizace staveb v České republice a v Kazachstánu a dále jejich porovnáním. V teoretické části jsou nejprve popsány možnosti získání stavebního povolení, realizace ...
  • Povolování dočasných staveb na území ČR 

   Author: Chodorová Jana; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   Tématem bakalářské práce je Povolování dočasných staveb na území ČR. Práce je rozdělena na tři části. V první části jsou popsány dočasné stavby a mobilní domy používané na území České Republiky. Druhá část je věnována ...