Now showing items 1-1 of 1

  • Povolování staveb v ČR a ve Vietnamu 

   Author: Nguyen Van Triu; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tichý Milík
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Tato bakalářská práce je zaměřena především na základní informace o dvou zemích: České republiky a Vietnamu. Dále podrobně přezkoumává proces schvalování povolování staveb v obou zemích, následně porovnává jejich rozdíly. ...