Now showing items 1-1 of 1

  • Stanovení návratnosti investice do rekonstrukce a nástavby bytového domu 

   Author: Tadeáš Zahradník; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Sviták Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá investicí do modernizace a rekonstrukce bytového domu. Hlavním cílem práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost odlišnými druhy financování. V teoretické části jsou podrobněji popsány ekonomické ...