Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh kalkulace zařízení staveniště 

   Author: Skřivan Josef; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-29)
   Hlavním tématem této bakalářské práce je návrh a kalkulace nákladů zařízení staveniště. Teoretická část práce popisuje členění zařízení staveniště a zabývá se zásadami jeho navrhování. V praktické části jsou pak tyto zásady ...