Now showing items 1-15 of 15

  • Analýza nosných položek položkového rozpočtu 

   Author: Matějčková Eliška; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Analýza vývoje cen nemovitostí a investiční rozhodování v lokalitě Plzeň 

   Author: Jan Němec; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá analýzou cen nájmů bytů ve městě Plzeň s použitím reálných dat z realitní kanceláře. Zkoumanými nemovitostmi jsou byty ve starších zděných bytových domech v bezprostřední blízkosti centra města ...
  • Cenová analýza vybraných položek rozpočtu 

   Author: Alexi Tomáš; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-15)
   V bakalářské práci jsou řešeny jednotkové ceny položek betonu a výztuže. Nejprve je obecně popsán položkový rozpočet, třídění, typy a obsah položek se zaměřením na jednotkové ceny. Následuje popis struktury kalkulačního ...
  • Ekonomické hodnocení variant rodinného domu 

   Author: Zelinková Kamila; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl porovnat jednotlivé varianty rodinného domu z hlediska ekonomického hodnocení. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Zabývá se popisem jednotlivých metod vícekriteriálního ...
  • Individuální kalkulace nákladů vybraných nosných položek 

   Author: Pazderková Eva; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-13)
   Bakalářská práce se zabývá individuální kalkulací nákladů vybraných nosných položek. Položky byly vybrány z rozpočtu stavby Rekonstrukce autobusové čekárny Jihlavská 1841, umístěné v Havlíčkově Brodě. Cílem je zjistit tržní ...
  • Náklady životního cyklu rodinného domu 

   Author: Středová Iveta; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Ocenění stavebního objektu v předinvestiční a investiční fázi 

   Author: Spudilová Tereza; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Oceňování nemovitostí 

   Author: Syrová Markéta; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce pojednává o tématu oceňování nemovitých věcí. Je členěna na dvě části, na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy používané při oceňování a dále je uveden popis jednotlivých ...
  • Oceňování nemovitých věcí 

   Author: Kadlec Daniel; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Hromada Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-17)
   Bakalářská práce se zabývá tématem oceňování nemovitých věcí. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy pro oceňování nemovitých věcí a popsány tři základní metody pro oceňování nemovitých věcí, a to metoda ...
  • Oceňování projektových prací a inženýrských činností 

   Author: Pavlína Trnovská; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Střelcová Iveta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalárska práca sa zaoberá oceňovaním projektových prác a inžinierskych činností. Práca sa skladá z teoretickej a praktickej časti. Teoretická časť obsahuje základné poznatky, ktoré ju nutné poznať pre pochopenie celej ...
  • Oceňování výškových prací 

   Author: Korčák Tomáš; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na oceňování práce ve výškách, a to především z hlediska srovnání metod přístupu k jejich provedení a na vytvoření a sestavení nových položek pro cenové soustavy. Tyto položky pro provádění ...
  • Porovnání rozpočtářských programů 

   Author: Malý Michal; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)
  • Porovnání zdících systémů standardního RD z ekonomického hlediska 

   Author: Böhmová Michaela; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Tématem bakalářské práce je Porovnání zdících systému standardního rodinného domu z ekonomického hlediska. Práce je rozdělena na tři části. V první části je popis standardního rodinného domu. Druhá část se zabývá jednotlivými ...
  • Vícekriteriální hodnocení ve stavebnictví 

   Author: Králová Martina; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-03)
   Cílem této bakalářské práce je popis jednotlivých metod vícekriteriálního hodnocení a ověření možnosti jejich využití v praxi. Úvodní část práce je věnována problematice manažerského rozhodování. Dále práce popisuje výběr ...
  • Výběr subdodavatelů v případě zakázek na stavební práce 

   Author: Hlaváčová Anna; Supervisor: Schneiderová Heralová Renáta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-22)