Now showing items 1-20 of 62

  • Analýza CBA pro projekt záchranné stanice 

   Author: Schneiderová Šárka; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Analýza dopadů přerušení výstavby silniční stavby 

   Author: Matějková Tereza; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Analýza možných zdrojů financování investičního záměru 

   Author: Král Dušan; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Analýza rizik developerského projektu 

   Author: Vengřínová Zuzana; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Analýza výhodnosti služby Fleet managementu 

   Author: Štainer Ondřej; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   - Analýza výhodnosti služby Fleet Management společnosti Hilti ČR s.r.o. - Stanovení rozhodovacích kritérií při zařizování strojového parku - Simulace rozhodování existující stavební firmy při zařizování strojového parku ...
  • Business plan založení projekční kanceláře 

   Author: Lochman Petr; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Frková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem bakalářské práce na téma business plan založení projekční kanceláře je zpracování podnikatelského plánu a doporučení o realizovatelnosti podnikatelského záměru. Tato práce je rozdělena na dvě části. Teoretická ...
  • Dopravní infrastruktura v kontextu městského inženýrství 

   Author: Kováčik Petr; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   V rámci teoretické části práce je představen obor Městské inženýrství, jeho legislativní ukotvení, vysvětlena základní problematika a pojmy. Dále je nastíněn budoucí vývoj tohoto oboru. V závěru teoretické části práce je ...
  • Efektivnost investice do bytu určeného ke krátkodobému pronájmu 

   Author: Protivanský Adam; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Tatýrek Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Práce se zabývá výpočtem efektivnosti investice do bytu ke krátkodobému pronájmu. Krátkodobý pronájem je v dnešní formě relativně nový a velmi populární, proto jsem se rozhodl analyzovat faktory, které ovlivňují obsazenost ...
  • Efektivnost investice do nemovitostí určených k pronájmu 

   Author: Sedmíková Bára; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kalčev Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce má za úkol posoudit ekonomickou výhodnost dvou investičních záměrů do nemovitostí určených k dlouhodobému pronájmu. Hlavní rozdíl mezi byty ležícími ve stejné lokalitě spočívá v jejich stáří. V teoretické části jsou ...
  • Financování projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Durďák Jakub; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Financování projektu prostřednictvím fondů EU 

   Author: Havrdová Radka; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Finanční analýza a porovnání dvou stavebních společností 

   Author: Kodetová Magdalena; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-18)
   Bakalářská práce je věnována vypracování finanční analýzy a následnému porovnání dvou vybraných stavebních společností. Cílem teoretické části textu je seznámení s metodami finanční analýzy a mezipodnikového srovnávání s ...
  • Finanční analýza malého stavebního podniku 

   Author: Stanislav Kubizňák; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je teoretický přehled elementárních metod finanční analýzy a jejich aplikace na malý stavební podnik. Teoretická část práce obsahuje obecné informace o finanční analýze, účetních výkazech a ...
  • Finanční analýza stavební společnosti Techniserv a její vyhodnocení 

   Author: Pekárková Petra; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-19)
   Bakalářská práce je zaměřena na téma finanční situace podniku, a to konkrétně na finanční analýzu. Skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. První část je částí teoretickou, která se zabývá vysvětlením pojmu finanční ...
  • Finanční analýza vybraných stavebních společností 

   Author: Krausová Aneta; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá finanční analýzou dvou stavebních společností BELSTAV CZ, s.r.o. a FOUKAL, s.r.o. Cílem práce je poskytnout přehled o finanční situaci těchto společností v letech 2010-2014. Dalším cílem je ...
  • Hodnocení investičního záměru bytového domu 

   Author: Sitař Filip; Supervisor: Tománková Jaroslava; Opponent: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-28)
   V bakalářské práci je vypracována zjednodušená studie proveditelnosti bytového domu. Záměr je posuzován ve dvou variantách. V první variantě je zpracováván záměr prodeje bytů a ve druhé pronájem bytových jednotek. Studie ...
  • Investiční studie deverzifikace specializované stavební firmy 

   Author: Janovský Lukáš; Supervisor: Prostějovská Zita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-26)
  • Investiční studie projektu bytového domu 

   Author: Rakovič Matěj; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Předmětem bakalářské práce "Investiční studie projektu bytového domu" je samotné zpracování investiční studie bytového domu v ulici Na Popelce. V práci je nejprve uvedeno několik informací o projektu. Dále je v ní provedena ...
  • Návrh a posouzení variant využití vybrané nemovitosti 

   Author: Sára Ryglová; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Kadeřábková Božena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením variant využití objektu Strašnického divadla. Divadlo je zastaralé a ve špatném stavu. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá investičním ...
  • Návrh využití části zámku Buštěhrad 

   Author: Klaudová Martina; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Dlask Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Práce se zabývá návrhem a posouzením variant využití zámku Buštěhrad, který je zapsaný na seznamu kulturních památek. Zámek je zchátralý a ve špatném technickém stavu. Práce má dvě části, teoretickou a praktickou. Teoretická ...