Now showing items 1-1 of 1

  • Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím 

   Author: Martina Pěničková; Supervisor: Brožová Lucie; Opponent: Ševčíková Alžběta
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem bakalářské práce "Ochrana staveb proti nepříznivým účinkům hluku a vibracím" je vysvětlení podstaty hluku a vibrací, jejich vlivu na lidský organismus a shrnutí problematiky nepříznivého hluku a vibrací působící ...