Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv rozšíření modelovacích nástrojů BIM o programovací prostředí na efektivitu práce projektanta 

   Author: Martínek Patrik; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je demonstrace využití programovacího prostředí softwaru Revit ve stavební praxi. Autor v práci porovnává nejrozšířenější softwary na trhu a uvádí, proč si pro tuto práci zvolil právě program ...