Now showing items 1-1 of 1

  • Optimální návrh obálky bytového domu prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC) 

   Author: Michaela Myslivečková; Supervisor: Kalčev Petr; Opponent: Mašlár Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Tato bakalářská práce se zabývá výběrem optimální kombinace obálky bytových domů a tepelného zdroje prostřednictvím analýzy životního cyklu (LCC). Kapitoly teoretické části jsou věnovány současným tepelně technickým ...