Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti rekonstrukce objektu za účelem provozování plaveckého bazénu 

   Author: Hlaveš Ladislav; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Tomek Radan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Cílem bakalářské práce je zpracování studie proveditelnosti na rekonstrukci plaveckého stadionu. Detailnější pozornost bude věnována analýze trhu a odhadu poptávky, analýze konkurence pro projekt, dále jednotlivým technologiím ...