Now showing items 1-1 of 1

  • Návratnost investice s aplikací rizikových faktorů 

   Author: Zach Petr; Supervisor: Dlask Petr; Opponent: Helma Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-27)
   Bakalářská práce " Návratnost investice s aplikací rizikových faktorů" se zabývá návratností vložených finančních prostředků do objektu obalovny asfaltových směsí v provozní etapě. V teoretické části se zabývá technologií ...