Now showing items 1-1 of 1

  • Technicko-hospodářské ukazatele pro teplovody trubní 

   Author: Helešicová Šárka; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Strnad Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Tato práce se zabývá vytvořením technicko-hospodářských ukazatelů pro horkovodní a teplovodní sítě a řády s použitím ocelových a předizolovaných potrubí. Ukazatele slouží ke stanovení nákladů na realizaci díla a vychází z ...