Now showing items 1-3 of 3

  • Předinvestiční studie relaxačního komplexu 

   Author: Buňat Matěj; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato práce se zabývá investičním projektem výstavby a provozování relaxačního komplexu se zaměřením na jógu. Hlavním cílem práce je vyhodnotit ekonomickou efektivnost projektu. Nejprve je provedena prvotní studie v ...
  • Rozbor problematiky pasportizace historických budov pomocí nástrojů BIM 

   Author: Šindelář Jiří; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Tato práce se zabývá pasportizací historických budov. Pasportizace je proces zachování kulturního dědictví. Moderním způsobem jak zachytit informace o historické budově je HBIM. Informační modelování historických budov ...
  • Vliv rozšíření modelovacích nástrojů BIM o programovací prostředí na efektivitu práce projektanta 

   Author: Martínek Patrik; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Bouška Robert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Předmětem této bakalářské práce je demonstrace využití programovacího prostředí softwaru Revit ve stavební praxi. Autor v práci porovnává nejrozšířenější softwary na trhu a uvádí, proč si pro tuto práci zvolil právě program ...