Now showing items 1-3 of 3

  • Investiční proces v tepelné elektrárně 

   Author: Válková Kateřina; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Bakalářská práce se zabývá investičním procesem v tepelné elektrárně. Práce je členěna do dvou částí - teoretického uvedení do problematiky a praktického příkladu z tepelné elektrárny Kladno. Teoretická část popisuje podíl ...
  • Nástroje zajišťování a kontroly kvality v řízení výstavbových projektů 

   Author: Gonda Jan; Supervisor: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rozbor a studie zavedení BIM do mikropodniku 

   Author: Josef Řepa; Supervisor: Matějka Petr; Opponent: Berka Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Bakalářská práce se zabývá rozborem zavádění informačního modelování staveb do stavebního mikropodniku se zaměřením na pozemní stavby. Zaměřuje se na dodavatelské systémy, které rozdělují mikropodniky na tři druhy a v ...