Now showing items 1-1 of 1

  • Zvyšování celkové výkonnosti stavebního podniku aplikací vyspělých metod v rámci řízení lidských zdrojů 

   Author: Bastyanová Anna; Supervisor: Nováková Vladimíra; Opponent: Novák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-22)
   Tato bakalářská práce se věnuje řízení lidských zdrojů a tomu, jak toto řízení přispívá ke zvyšování celkové výkonnosti podniku. Práce se zaměřuje na personální činnosti jako je analýza a popis pracovních míst, výběr, ...