Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti nemovitosti v Unhošti 

   Author: Bartošová Adéla; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Brožová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem a vyhodnocením variant využití nemovitosti ve vlastnictví města Unhošť. Nejprve je uveden popis a lokalita nemovitosti. V práci se dále pro každou variantu stanovují náklady v investiční ...