Now showing items 1-1 of 1

  • Systém povolování staveb v České republice 

   Author: Andrij Ivanjuk; Supervisor: Měšťanová Dana; Opponent: Tománková Jaroslava
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   V této bakalářské práci je shrnutí a srovnání možností získání stavebního povolení na území České republik. V práci je popsán zákon o územním plánování a stavebním řádu, analýza sstému povolování staveb, zainteresovaná ...