Now showing items 1-1 of 1

  • Evaluace Operačního programu Životní prostředí v Jihočeském kraji 

   Author: Švecová Nikol; Supervisor: Střelcová Iveta; Opponent: Mikeš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-21)
   Bakalářská práce se zabývá dotačním programem Operační program Životní prostředí s teoreticko-aplikačním charakterem. V teoretické části jde o popis dvou na sebe navazujících dotačních období z programu OPŽP. Hlavním cílem ...