Now showing items 1-1 of 1

  • Studie proveditelnosti investičního záměru - zhodnocení pozemku 

   Author: Čaban Michal; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Rohlena Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Cílem práce je navrhnout co nejlepší zhodnocení konkrétních pozemků v soukromém vlastnictví investora. Byly zpracovány tři varianty řešení. První varianta počítá s prodejem pozemků v současném stavu, druhá varianta je ...