Now showing items 1-20 of 35

  • A thorough comparison between SKANSKA and a middle sized company 

   Author: Smoleň Jakub; Supervisor: Čásenský Martin; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá manažérskym, organizačným a finančným porovnaním firmy Skanska a vybranej stredne veľkej firmy. Informácie v tejto práci sú popisované podľa odborných zdrojov. Táto bakalárska práca prináša ...
  • Akciové stavební společnosti 

   Author: Šoltys Martin; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Alternativní způsoby řešení sporů ve stavebnictví 

   Author: Nabatova Victoria; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Cílem teto práce je seznámení s alternativními metodami řešení sporů, jak se od sebe odliší a v čem shodují a jejich použití a význam v moderním světě. Práce je rozdělená do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická ...
  • Analýza a návrh na zvýšení konkurenceschopnosti podniku 

   Author: Galitskaya Irina; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se věnuje analýze a návrhu na zvýšení konkurenceschopnosti podniku. Cílem práce je analyzovat současný stav zvolené stavební firmy a navrhnout optimální řešení pro zvýšení její konkurenceschopnosti vybrané. ...
  • Analýza malé stavební firmy 

   Author: Jirman Radek; Supervisor: Tatýrek Václav; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Předmětem této bakalářské práce je analyzování hospodářských výsledků malé stavební firmy. V teoretické části jsou popsány analytické metody, které jsem během svojí práce použil a pomocí kterých jsem vyhodnotil výsledky ...
  • Analýza stavební firmy v době krize 

   Author: Dunovský Adam; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-20)
  • Analýza úrovně strategického řízení stavebních společností 

   Author: Hrabák Ondřej; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na strategické řízení vybraných předních společností podnikajících ve stavebním odvětví. V první kapitole jsou popsány nejprve jednotlivé fáze procesu strategického řízení obecně a poté ...
  • Bezpečnost dokumentů 

   Author: Adamová Ivana; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Comparison of marketing strategies between the companies in construction and other industries 

   Author: Grus Milan; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Construction management 

   Author: Cetlová Nikola; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Financování developerského projektu 

   Author: Hudec Jan; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Investiční studie projektu bytového domu 

   Author: Rakovič Matěj; Supervisor: Prostějovská Zita; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Předmětem bakalářské práce "Investiční studie projektu bytového domu" je samotné zpracování investiční studie bytového domu v ulici Na Popelce. V práci je nejprve uvedeno několik informací o projektu. Dále je v ní provedena ...
  • Krizový management stavebního podniku 

   Author: Devátý Marek; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Tato bakalářská práce se zabývá krizovým managementem a využitím jeho nástrojů na modelovém případu stavebního podniku, který se nachází v neočekávané krizové situaci. Informace v teoretické části popisuje dle odborných ...
  • Návrh proaktivních opatření v oblasti claim managementu 

   Author: Vencl Milan; Supervisor: Tomek Aleš; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-29)
   Bakalářská práce se zaměřuje na oblast Claim Managementu ve stavebnictví, zejména z pohledu generálního dodavatele. Pojednává o stále důležitější problematice v oblasti změn a z nich vznikajících nároků během celého průběhu ...
  • Personalistika ve stavební společnosti 

   Author: Kraus Vladimír; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Plánování ve stavební firmě 

   Author: Hajšmanová Lucie; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Podnikatelský plán - rozvoj podnikatelského subjektu KLIMAX 

   Author: Lucie Pavlová; Supervisor: Frková Jana; Opponent: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu již existující společnosti, zabývající se prodejem a montáží vzduchotechniky a klimatizace. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí. První, teoretická ...
  • Posouzení developerského projektu 

   Author: Škopek Martin; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-25)
  • Použití normy ISO 9000 ve stavebním podniku 

   Author: Kunert David; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Principy řízení stavebního podniku dle normy ISO 9000 

   Author: Kubašta Štěpán; Supervisor: Čásenský Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)