Now showing items 21-40 of 48

  • Návrh větrání základní školy a přidružených provozů 

   Author: Kulhavá Nikola; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Jako téma své diplomové práce jsem si vybrala zpracování větrání studie základní školy v Květnici společně s přidruženými prostory kuchyně, jídelny, tělocvičny a knihovny. Projekt obsahuje textovou část, přílohy s doloženými ...
  • Návrh vytápění administrativní budovy 

   Author: Zábranský Lukáš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kvasnička Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Ve své práci jsem zpracoval návrh vytápění administrativní budovy v úrovni projektu pro provedení stavby. V další části práce jsem navrhl alternativní zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla. Dále jsem udělal porovnání ...
  • Optimalizace rekuperačního výměníku 

   Author: Krejčí Petr; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Optimalizace systému solárního chlazení 

   Author: Honzková Anna; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Optimalizace systému větrání kanceláře 

   Author: Košatka Michal; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Optimalizace vnitřního prostředí tělocvičny 

   Author: Záruba Jan; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Posousezení šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně 

   Author: Hlaváčková Barbora; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Fait Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Tato diplomová práce se zabývá riziky šíření účinků požáru větracím potrubím kuchyně. Poukazuje na problematiku usazenin v potrubí a také na výjimku v normě, kdy se při prostupu požárně dělicí konstrukcí u malých průřezů ...
  • Posouzení vlivu akumulační podlahy na tepelnou stabilitu místnosti 

   Author: Dlouhý Josef; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Cílem této práce je mimo jiné posouzení reálného využití sluneční energie k soběstačnému vytápění bez dodávek dalších externích konvenčních zdrojů. Posouzení je provedeno formou simulace vytvořeného jednouzlového výpočetního ...
  • Požární větrání v hromadných garážích 

   Author: Fíla Pavel; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Projekt chlazení stomatologické kliniky metodou BIM 

   Author: Michal Kuťák; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření projektu systému chlazení stomatologické kliniky metodou BIM. Rozšiřující část je zaměřená na posouzení rozdílu ve výpočtu tepelné zátěže nástrojem Revit, simulačním programem ...
  • Projekt klimatizace polikliniky 

   Author: Šebesta Boris; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší návrh klimatizace polikliniky. Cílem této práce je navrhnout koncepčně správné řešení a následně ho zpracovat do podoby prováděcí dokumentace. Diplomová práce je rozdělena do tří hlavních částí, kterými ...
  • Projekt větrání multifunkční budovy 

   Author: Gut Matouš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Diplomová práce obsahuje projekt větrání multifunkční budovy - Centrum pro volný čas ,Na Fialce'. Jedná se o třípodlažní budovu v Říčanech u Prahy. V budově je uvažováno se třemi provozními celky: bazén, kinosál, tělocvična. ...
  • Projekt vytápění nemocnice 

   Author: Hodys Filip; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce řeší vytápění objektu rehabilitační nemocnice, přípravu teplé vody a ohřev bazénů. Objekt je vytápěn převážně deskovými tělesy a podlahovým vytápěním. Jako hlavní zdroj tepla je navržena kaskáda kondenzačních ...
  • Přeměna dodané energie v elektrickém spotřebiči 

   Author: Lank Jiří; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Rekonstrukce systému větrání sportovní haly 

   Author: Jurčenková Denisa; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Studie přeměny skladu v čisté prostředí optické laboratoře 

   Author: Roškotová Kateřina; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-28)
   Diplomová práce zpracovává koncepci přeměny čistého skladu laserového centra na optickou laboratoř s vyšší třídou čistoty. Návrh řešení by měl zajistit splnění požadovaných parametrů třídy čistoty ISO 6 dle ČSN EN ISO ...
  • Studie vlastností vzduchotechnického potrubí 

   Author: Lukáš Horváth; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Pump Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Náplňou tejto diplomovej práce je porovnanie kľúčových vlastností vzduchotechnických potrubí vo viacerých variantoch. Práca je zložená j troch častí. V prvej časti boli porovnané vlastnosti z materiálovej stránky, technických ...
  • Větrání rekonstruované školy 

   Author: Hejlek Jan; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Cílem této diplomové práce je popis faktorů ovlivňujících kvalitu vnitřního vzduchu ve školách s návazností na možné použití větracích systémů u rekonstruovaných škol. Teoretická část podrobněji popisuje škodlivé látky ve ...
  • Vliv chladících stěn na podmínky tepelné pohody 

   Author: Brouk Tomáš; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Kny Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou velkoplošného stěnového chlazení. Teoretická část je věnována současnému poznání v oblasti stěnového chlazení. Věnuje se výhodnosti použití chladících stěn, jejich návrhu a ...
  • Vliv skladby podlahy na účinnost podlahového teplovodního vytápění 

   Author: Vanický Petr; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)