Now showing items 41-46 of 46

  • Vytápění a chlazení bazénové haly 

   Author: Bartoš Jan; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Vytápění a větrání víceúčelové sportovní haly 

   Author: Beňová Jana; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-30)
  • Využití tepelných čerpadel ve vzduchotechnických jednotkách 

   Author: Špindler Filip; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Rubina Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   Tato diplomová práce se zaobírá komplexním řešením problematiky využití tepelných čerpadel (dále TČ) ve vzduchotechnických (dále VZT) jednotkách. Obsahuje tři základní části. V první se věnuje teoretickému úvodu do ...
  • Využití vysokoteplotního tepelného čerpadla pro vytápění pro vytápění bytového domu 

   Author: Honomichlová Martina; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Vzduchotechnický systém hotelu 

   Author: Ivan Sabol; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem diplomové práce je zpracovat projekt vzduchotechniky hotelu. Je řešené větrání vstupních prostorů, restaurace s kuchyní a její zázemí, podzemních garáží, hotelového welness centra a lůžkové části. Dokumentace je ...
  • Vzduchotechnika a chlazení hotelu 

   Author: Přemysl Kheml; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Borlová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Tato diplomové práce se zabývá zpracováním projektu vzduchotechniky a chlazením ve středně velkém hotelu. Projekt je zaměřen větráním všech částí objektu - lůžková část, konferenční sál, administrativa hotelu, jídelna, ...