Now showing items 72-91 of 291

  • Optimalizace řěšení pro rekonstrukci rodinné vily 

   Author: Tallová Michaela; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Papež Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-24)
   Bakalárska práca obsahuje návrh energeticko-ekonomickej optimalizácie pre rodinný dom, ktorý splňuje požiadavky dané legislatívou a rešpektuje zadanie investora. Prvá časť práce sa zameriava na súčasný stav rodinného domu ...
  • Osvětlení přístavby základní školy 

   Author: Bejček Michal; Supervisor: Garlík Bohumír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Plošné vytápění a chlazení administrativní budovy 

   Author: Ceralová Kristýna; Supervisor: Jelínek Vladimír; Opponent: Kvarda Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této bakalářské práce byl koncepční návrh plošného stropního sálavého vytápění administrativní budovy, které je možné využít i pro chlazení. V souvislosti s vytápěním a chlazením bylo okrajově řešeno i větrání zadané ...
  • Podlahové vytápění v bytovém domě 

   Author: Šuhájková Lenka; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Požárně bezpečnostní řešení bytového domu v Českých Budějovicích s rozšiřující tématickou částí. 

   Author: Kalhous Tomáš; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Předmětem této závěrečné bakalářské práce jsou tři základní části. V první části je provedeno požárně bezpečnostní řešení k přidělenému stavebnímu projektu bytového domu v Českých Budějovicích. Druhá část se zabývá návrhem ...
  • Projekt otopné soustavy bytového domu 

   Author: Šnajdrová Monika; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Projekt otopné soustavy bytového domu 

   Author: Olmrová Vanda; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Projekt otopné soustavy bytového domu se solárním systémem 

   Author: Jurčenková Denisa; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Projekt rekonstrukce rozvodného zařízení obchodní společnosti 

   Author: Procházka Tomáš; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Kabele Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem na zhotovení nové rozvodny elektrické energie pro objekt s komerčními prostory. Práce je členěna na šest částí: 1. Přípojka 2. Měření a jištění přípojky 3. Rozvodné zařízení 4. Odbočky ...
  • Projekt systému vzduchotechniky sportovní haly 

   Author: Jonáš Vojtěch; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Projekt vnitřního vodovodu a kanalizace bytového domu 

   Author: Řezníček Jan; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-31)
  • Projekt vytápění bytového domu s analýzou zdroje tepla 

   Author: Vernerová Jana; Supervisor: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Projekt vytápění v bytovém objektu 

   Author: Tomáš Hajlich; Supervisor: Pechová Pavla; Opponent: Kabrhel Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Tato bakalářská práce řeší vytápění pětipodlažního obytného domu. Cílem této práce je navrhnout dvě varianty vytápění a následně tyto varianty porovnat z hlediska účinnosti a finanční náročnosti. Dále je zpracována projektová ...
  • Projekt vzduchotechniky administrativní budovy 

   Author: Orihel Jan; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá projektem vzduchotechniky v administrativní budově. Cílem práce je návrh konceptu větrání v administrativní budově podle stanovených parametrů. Pomocí výpočtů byla určena tepelná zátěž a ...
  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku 

   Author: Havrdová Tereza; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem této bakalářské práce jsou dvě základní části. V první části je na projektu bytového domu zpracováno požárně bezpečnostní řešení stavby. Na této části bakalářské práce je provedena i revize stavebního objektu. ...
  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku. 

   Author: Křížová Michaela; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Tato bakalářská práce je členěna na dvě části. V první části je zpracováno požárně bezpečnostní řešení převážně bytového objektu (dřevostavby) s požární výškou větší než 12 metrů včetně hromadné garáže s automatickým ...
  • Projekt ZTI v bytovém domě se zaměřením na požární problematiku. 

   Author: Macháček Roman; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Pokorný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem předkládané práce je vytvoření části dokumentace pro stavbu bytového domu za použití softwaru pro tvorbu inteligentních modelů staveb. Bakalářská práce sestává ze dvou částí. První část tvoří zpracování projektu ...
  • Projekt ZTI v polyfunkčním domě Na Kozině se zaměřením na požární problematiku. 

   Author: Buchnarová Hana; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Hejtmánek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Předmětem této bakalářské práce jsou tři základní části. První část se zabývá revizí projektové dokumentace z hlediska požární bezpečnosti a z hlediska zdravotně technických instalací. Druhá část se zabývá návrhem zdravotně ...
  • Příprava teplé vody ve sportovní hale 

   Author: Žák Václav; Supervisor: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Příprava teplé vody, problematika distribuce teplé vody 

   Author: Drahňovská Kateřina; Supervisor: Urban Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)