Now showing items 1-15 of 15

  • Městský úřad Mariánské Lázně 

   Author: Michaela Pachová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v administrativní budově městského úřadu v Mariánských lázních na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Obsahem první části je teoretická ...
  • Návrh kanalizace a vnitřního vodovodu v bytovém objektu 

   Author: Jan Litoš; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Jelínek Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Bakalářská práce se zabývá zdravotně technickými instalacemi na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení, založené na architektonické studii bytového domu v ulici Podhradní, vytvořenou projektantem Ing. Petrem ...
  • Návrh vnitřního vodovodu a kanalizace v hotelové budově 

   Author: František Zwettler; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Hlavním předmětem této práce je návrh systému likvidace odpadních vod a zásobování pitnou vodou hotelové budovy. Další částí diplomové práce je zamyšlení nad možností nakládání s odpadní a dešťovou vodou, případně jejího ...
  • Návrh zdravotně technických instalací ZŠ a MŠ v Praze 

   Author: Tomáš Hajlich; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-21)
   Tato diplomová práce řeší návrh zdravotně technických instalací základní a mateřské školy. Předmětem této práce je zpracovat projektovou dokumentaci vnitřní kanalizace a vodovodu s částečným zpětným využitím odpadních vod ...
  • Návrh zdravotní techniky v bytovém domě se zaměřením na zpětné využití dešťových vod 

   Author: Jana Svobodová; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Tato bakalářská práce se skládá z teoretické části, praktické části a výkresové dokumentace. První polovina teoretické části se zabývá možnostmi a způsoby využití dešťových vod. V druhé polovině jsou aplikovány teoretické ...
  • Návrh zdravotní techniky v rodinném domě v Olomouci 

   Author: Petra Hlaváčková; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je návrh retenční nádrže pro zpětné využití dešťových vod v domě. Její součástí je i návrh zdravotně technických instalací na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Teoretická část ...
  • Projekt zdravotechniky skupiny rodinných domů 

   Author: Daniela Petrová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření projektové dokumentace pro provedení stavby, která řeší zdravotechnice systémy areálu rodinných domů v Praze 5. V této části práce se zabývám návrhem vnitřního vodovodu a splaškové ...
  • Rezidence hotelového typu Černý Důl 

   Author: Martin Kounovský; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Účelem této bakalářská práce je návrh zdravotně technických instalací pro rezidenci hotelového typu na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Teoretická část se zabývá problematikou nedostatku vody a možnostmi ...
  • Vytápění a chlazení nástavby studentských kolejí 

   Author: Jana Svobodová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Vágnerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce se skládá ze dvou částí - teoretické a praktické. V teoretické části jsou nejprve stručně probrány možnosti zdrojů tepla a chladu, které jsou aplikovány v dále rozebíraných variantách. Hlavní téma teoretické ...
  • Využití dešťové vody v energetickém a ekologickém systému rodinného domu 

   Author: Martin Stropnický; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Křišíková Helena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je netradiční systém vytápění, chlazení a zásobování vodou s využitím akumulace dešťové vody. Práce má dvě části. První částí je studie, ve které je stanoven a popsán koncept, druhou částí ...
  • Využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Vladislav Sveshnikov; Supervisor: Frolík Stanislav; Opponent: Koubková Ilona
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Tato práce se věnuje problematice zpětného využívání odpadních vod v bytových domech prostřednictvím využití buď dešťové, nebo šedé vody, které by vedlo k úspoře pitné vody. Práce porovnává tři varianty využití odpadních ...
  • Zdravotní technika a zpětné využití dešťových vod v bytověm domě Rohan 

   Author: Zdeněk Řanda; Supervisor: Koubková Ilona; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-24)
   Cílem této bakalářské práce je návrh zdravotně technických instalací v bytovém domě Rohan na úrovni rozšířené dokumentace pro stavební povolení. Obsahem první části je teoretická rešerše, která se zabývá hospodařením a ...
  • Zpětné využití odpadních vod v bytovém domě 

   Author: Alžběta Jedličková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-20)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout zdravotně technické instalace v malém bytovém domě v pražských Nebušicích, aplikovat zpětné využití odpadních vod vznikajících v bytovém domě a jeho okolí. První část se zabývá ...
  • Zpětné využití odpadních vod v penzionu B v areálu hotelu Královka 

   Author: Petr Homoláč; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Frolík Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-29)
   Hlavním cílem této bakalářské práce je vytvoření základního přehledu o problematice nakládání s odpadními vodami vznikajícími v budovách, průzkum možností jejich zpětného využití a aplikace poznatků při zpracování studie ...
  • Zpracování a využití odpadních vod s využitím zelené střechy 

   Author: Monika Diková; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vyoralová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Táto diplomová práca sa zaoberá nakladaním s odpadovými vodami vo viacúčelovej administratívnej budove. Multifunkčný objekt je charakterizovaný viacerými prevádzkami a možnosťou využitia odpadných vôd na zalievanie zelenej ...