Now showing items 1-4 of 4

  • Projekt chlazení stomatologické kliniky metodou BIM 

   Author: Michal Kuťák; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Předmětem této diplomové práce je vytvoření projektu systému chlazení stomatologické kliniky metodou BIM. Rozšiřující část je zaměřená na posouzení rozdílu ve výpočtu tepelné zátěže nástrojem Revit, simulačním programem ...
  • Rekonstrukce větrání pavilonu nemocnice 

   Author: Tomáš Knapp; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Hubka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Diplomová práce se zabývá projektovou dokumentací rekonstrukcí větracího systému v pavilonu nemocnice v realizačním stupni dokumentace a koncepční řešení chlazení objektu. V textové části je obsažen přehled stávajících ...
  • Vnitřní prostředí zdravotnického zařízení 

   Author: Eva Jakšová; Supervisor: Kabele Karel; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá tématem problematiky vnitřního prostředí zdravotnických zařízení. Konkrétně se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro komplex operačních sálů v novostavbě přistavěného pavilonu nemocnice v ...
  • Vztah systému větrání a klimatizace k šíření infekčních nemocí 

   Author: Tereza Šamsová; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Mathauserová Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Tato práce se zabývá vztahem systémů větrání a klimatizace k šíření infekčních chorob. Cílem bylo zjistit, jak konkrétní parametry vnitřního prostředí ovlivňují přenos infekcí v prostoru. Byla provedena rešerše aktuálně ...