Now showing items 1-2 of 2

  • Vytápění, větrání a chlazení minipivovaru s restaurací 

   Author: Adam Cink; Supervisor: Veverková Zuzana; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-30)
   Diplomová práce se zabývá návrhem projektu vytápění a vzduchotechniky v objektu minipivovaru s přidruženou restaurací. Konceptuálně jsou navrhnuty i možnosti chlazení ve zmíněné budově. Jsou zjištěny okrajové podmínky pro ...
  • Vzduchotechnický systém hotelu 

   Author: Ivan Sabol; Supervisor: Adamovský Daniel; Opponent: Hlaváček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-26)
   Cílem diplomové práce je zpracovat projekt vzduchotechniky hotelu. Je řešené větrání vstupních prostorů, restaurace s kuchyní a její zázemí, podzemních garáží, hotelového welness centra a lůžkové části. Dokumentace je ...