Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh městského energetického střediska vybrané lokality 

   Author: Tomáš Procházka; Supervisor: Garlík Bohumír; Opponent: Klaban Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem městského energetického střediska vybrané lokality. Práce je členěna do 4 části: 1. Vymezení lokality 2. Návrh obnovitelných zdrojů energie 3. Návrh parkoviště elektrických vozidel 4. Návrh ...
  • Využití obnovitelných zdrojů energie ve vinařských provozech 

   Author: Lucie Janovičová; Supervisor: Kabrhel Michal; Opponent: Vávra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-04)
   Cílem této diplomové práce je návrh vytápění a chlazení konkrétního vinařského provozu s využitím obnovitelných zdrojů energie. Uvedený návrh je zpracovaný na základě poznatků, získaných v rámci studie vinařské technologie ...