Now showing items 1-1 of 1

  • Komplexní hodnocení kvality budov s využitím BIM - BD Rokycany 

   Author: Václav Černý; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na využití BIM (Informační model budovy) při hodnocení komplexní kvality budov a environmentálních dopadů objektu. Využití BIM a hodnocení dopadu na životní prostředí bylo provedeno pro 5 ...