Now showing items 1-20 of 35

  • Administrativní budova Biotop - dřevostavba 

   Author: Jamburová Eva; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-24)
  • Administrativní budova UCEEB - Konstrukční návrh na bázi dřeva 

   Author: Černická Petra; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-23)
  • Analýza živé přírodní konstrukce 

   Author: Borská Helena; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Márton Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá živými stromovými konstrukcemi, respektive nosnými konstrukcemi tvořenými živými stromy. Práce je rozdělena na dvě části. První část je věnována obecnému popisu hlavního principu těchto ...
  • Biologicky odbouratelný dům 

   Author: Kec Martin; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Jůna Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Diplomová práce prezentuje možnosti návrhu biologicky odbouratelného domu. Zaměřuje se na použití přírodních materiálů pro nosné i nenosné konstrukce, opláštění budovy, konstrukce vnitřních příček i vhodných materiálů pro ...
  • Bydlení pro seniory v pasivním standardu 

   Author: Čapková Šárka; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Bytový dům RESBY - návrh pasivního domu na bázi konstrukcí s vysokou akumulační schopností 

   Author: Machač Lukáš; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Vanický Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Předmětem této diplomové práce je prozkoumání a pochopení principů vedoucím k teplotní stabilitě a ideální energetické bilanci v administrativní budově Bürohaus 2226. Dále využití těchto principů a jejich aplikace na bytový ...
  • Energetická analýza referenční budovy s využitím BIM 

   Author: Klimeš Filip; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
   Práce je zaměřena na využití BIM technologií při výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění, včetně její analýzy, a na výpočet rizika přehřívání vybrané místnosti. Práce se tedy krom tepelně-technických a energetických ...
  • Energeticky nezávislá horská chata 

   Author: Všetečková Martina; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Environmentální analýza bytového domu 

   Author: Nováková Pavla; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Experimentální administrativní budova se subtilním montovaným skeletem a LOP na bázi dřeva v areálu UCEEB Buštěhrad 

   Author: Steranková Ivana; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Komplexní hodnocení kvality budov s využitím BIM - BD Beroun 

   Author: Lenka Koubová; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Veselka Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Cílem této práce byla materiálová optimalizace bytového domu v Berouně s využitím BIM (Building Information Modeling). Byl navržen postup a systém využití BIM a následně zhodnocena jeho vhodnost pro tyto účely. V práci byl ...
  • Komplexní hodnocení kvality budov s využitím BIM - BD Rokycany 

   Author: Václav Černý; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Rudovský Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Diplomová práce je zaměřena na využití BIM (Informační model budovy) při hodnocení komplexní kvality budov a environmentálních dopadů objektu. Využití BIM a hodnocení dopadu na životní prostředí bylo provedeno pro 5 ...
  • Konkurenceschopnost dřevěných nosných konstrukcí pro výstavbu pasivních bytových domů 

   Author: Wiesner Jakub; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Konstrukce z dusané hlíny 

   Author: Brůžková Kamila; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Konstrukční řešení bytového domu na bázi dřeva 

   Author: Marvanová Alena; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-26)
  • Konstrukční řešení stavby s maximálním využitím přírodních zdrojů obnovitelných a recyklovaných materiálů 

   Author: Smilová Eva; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-22)
  • Konstrukční řešení stavby s maximálním využitím recyklovaných materiálů 

   Author: Matějka Tomáš; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Materiálová optimalizace bytového domu pomocí BIM 

   Author: Šubrt Martin; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Jůna Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-07)
   Cílem této práce bylo materiálově optimalizovat zadaný objekt pomocí BIM (Building Information Model) a zhodnotit vhodnost užití BIM pro tyto účely. V práci byl řešen návrh konstrukčně-materiálových variant na bázi dřeva ...
  • Modelová revitalizace mateřské školy 

   Author: Mihálová Lucie; Supervisor: Růžička Jan; Opponent: Roman Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-12)
   Tato práce se zabývá revitalizací mateřské školy. Nejprve byl zhodnocen stávající stav objektu a poté navržena stavebně energetická opatření pro splnění požadavků pasivního standardu. V práci byla koncepčně řešena technická ...
  • Nízkonákladový bytový dům v prostředí České republiky 

   Author: Vlachová Lucie; Supervisor: Růžička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)