Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh objektu mateřské školy s nulovou spotřebou energie 

   Author: Aneta Nestrojilová; Supervisor: Zigler Radek; Opponent: Rezek Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-22)
   Předmětem diplomové práce je návrh a zpracování technického a energetického řešení objektu mateřské školy dle vybrané architektonické studie. Cílem návrhu bylo využít obnovitelných materiálů, dospět k nulové potřebě primární ...