• Vliv pucolánu na vlastnosti ternárních malt na bázi sádry. 

      Autor: Ondračka Tomáš; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Reiterman Pavel
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Tato práce popisuje vliv pucolánových příměsí na vlastnosti síranovápenatých malt uložených ve vlhkém prostředí. Konkrétně byl zkoumán křemičitý úlet, jemně granulovaná vysokopecní struska a cihelný prach. Jako aktivátor ...