Now showing items 1-20 of 50

  • Analýza vlastností a chování stavebních materiálů s obsahem PCM 

   Author: Kaulich Viktor; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Aplikace druhotného materiálu při návrhu nízkocementového pojiva pro tepelně odolné kompozity 

   Author: Kateřina Šádková; Supervisor: Koňáková Dana; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Práce se zabývá využitím odpadní suroviny z výroby metalupku jako částečné náhrady hlinitanového cementu v žáruvzdorných betonech. Tato náhrada by mohla mít pozitivní dopad na životní prostředí, konkrétně na omezení čerpání ...
  • Aplikace gumového granulátu jako kameniva při výrobě lehčeného betonu 

   Author: Bazgier Vojtěch; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Litoš Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Neustále zvyšující se produkce odpadních pneumatik představuje celosvětový problém. Ojeté pneumatiky mohou ohrožovat životní prostředí, pokud se s nimi nebude správně nakládat. Využití recyklátu z pneumatik jako částečné ...
  • Betony pro sekundární ochranu radioaktivního odpadu 

   Author: Pommer Vojtěch; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Sovják Radoslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-05)
   Práce je zaměřena na studii betonů s obsahem 3 typů minerálních příměsí použitelných jako sekundární ochrana radioaktivního odpadu. Tyto betony by měly být použity především pro účely stabilizace jaderných odpadů a následné ...
  • Degradace vybraných sedimentárních hornin krystalizujícími solemi 

   Author: Hruška Jiří; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Schweigstillová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této práce je zkoumání porézních sedimentárních hornin těžených na našem území. Sedimentární horniny byly po celá léta na našem území populárním stavebním a dekorativním materiálem i přes jejich většinou nízké ...
  • Dopady vysychání a cyklického navlhání a vysychání autoklávovaného pórobetonu 

   Author: Ryšavý Václav; Supervisor: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Hydrofilní omítkový systém pro vysoušení a desalinizaci zdiva 

   Author: Šumberová Barbora; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Rekonstrukce starých či historicky významných zděných domů s jedinečnými interiéry je stále populárnější záležitostí, přičemž se hledají i nové způsoby využití, například suterénních prostor. Nejen při změně způsobu užívání ...
  • Interakce anorganických solí a stavebních kamenů 

   Author: Miksa Martin; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Komplexní charakterizace minerálních příměsí pro přípravu cementových a vápenných kompozitů s vysokými užitnými vlastnostmi 

   Author: Alexandra Merglová; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Navrátilová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato magisterská práce se zabývá komplexní charakterizací vlastností minerálních příměsí, jejich chemickými a fyzikálními parametry s důrazem na stanovení pucolánové aktivity. Bylo analyzováno několik materiálů patřících ...
  • Koroze čedičových vláken v simulovaných prostředích 

   Author: Oskar Soukup; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Práce se zabývá studiem v oblasti čedičových vláken a kompozitů z nich vyrobených, které mohou být využity ve stavebním průmyslu jako ekologičtější alternativa k dosud používaným ocelovým tyčím nebo rozptýlené výztuži. V ...
  • Kritická analýza metod pro studium pórové struktury cementových kompozitů s druhotnými zdroji surovin 

   Author: Benetková Tereza; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a zkoušení nového typu lehčených sádro-vápenatých materiálů 

   Author: Karafiát Miloš; Supervisor: Vimmrová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Návrh podlahovin na bázi geopolymerů 

   Author: Petr Hotěk; Supervisor: Fořt Jan; Opponent: Jogl Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem podlahoviny na bázi geopolymerů. Hlavním záměrem je nahradit cement, při jehož výrobě se produkuje vysoké množství CO2 a zatěžuje tak životní prostředí, odpadním materiálem vznikajícím pří ...
  • Návrh průmyslově vyráběné betonové směsi s cihelným obrusem 

   Author: Kundelásek Tomáš; Supervisor: Keppert Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Ověření tepelných a vlhkostních charakteristik izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy a jejich vyhodnocení 

   Author: Pavel Ondřej; Supervisor: Vimmrová Alena; Opponent: Novotný Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Hlavním cílem této diplomové práce je porovnání a zhodnocení vlastností izolačních materiálů pro kontaktní zateplovací systémy. Součástí závěrečné práce je také ověření tepelných a vlhkostních charakteristik měřením na ...
  • Podpora využívání agro odpadů: Vlastnosti cementových kompozitů obsahujících kokosovou dužinu 

   Author: Krojidlová Anna; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Porovnávání charakteristik vybraných typů pórobetonu 

   Author: Koňáková Dana; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Poškození porézních hornin krystalizujícími solemi 

   Author: Kubr Karel; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Doušová Barbora
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-27)
   Předmětem diplomové práce je stanovení trvanlivosti a s tím souvisejících vlastností vybraných typů sedimentárních porézních hornin a nalezení rozhodujících parametrů ovlivňujících jejich výdrž. Trvanlivost zkoumaných ...
  • Působení chemicky náročného prostředí na porézní stavební materiály 

   Author: Pokorný Jaroslav; Supervisor: Pavlíková Milena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-31)
  • Sledování teplotních a vlhkostních polí v materiálech při jednostranném teplotním namáhání. 

   Author: Vaněk Jakub; Supervisor: Toman Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)