• Vliv druhu kameniva na vlastnosti sádrové malty 

      Autor: Krejsová Jitka; Vedoucí práce: Vimmrová Alena; Oponent práce: Holčapek Ondřej
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
      Tato práce se zabývá vlivem různých druhů kameniva na fyzikálně-mechanické vlastnosti sádrových malt a ty porovnává s vlastnostmi sádry bez plniva. Zvláštní pozornost je věnována tranzitní zóně na rozhraní sádrové kaše a ...