• Vliv vnitřní a vnější hydrofobizace na vlastnosti modifikovaných vápenných omítek 

      Autor: Zemanová Lucie; Vedoucí práce: Pavlíková Milena; Oponent práce: Pernicová Radka
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
      Vnější povrchové vrstvy hrají důležitou úlohu v ochraně stavebních konstrukcí vůči působícímu vnějšímu prostředí a mají vliv na prodloužení jejich životnosti. Čistě vápenné omítky se vyznačují výbornou plasticitou a ...