• Vliv typu dřeva a aditiv na vlastnosti WPC 

      Autor: Čermoch Tomáš; Vedoucí práce: Jerman Miloš; Oponent práce: Krejsa Marek
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
      Tato práce se věnuje rešerši na téma WPC. Je zde popsána technologie výroby, složení výrobní směsi a také konečné využití zhotovených prvků. V druhé části jsou popsané zkoušky, které byly provedeny na zkušebních tělesech, ...