Now showing items 7-26 of 85

  • Charakterizace kompozitních materiálů pomocí vysokoteplotního dilatometrického měření 

   Author: Jakub Rašovec; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na výzkum a charakterizaci vybraných kompozitních materiálů za použití vysokoteplotního dilatometru DIL 402 Expedis Select od firmy NETZSCH. V práci jsou také popsány další možná použití ...
  • Degradace vybraných sedimentárních hornin krystalizujícími solemi 

   Author: Hruška Jiří; Supervisor: Keppert Martin; Opponent: Schweigstillová Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Předmětem této práce je zkoumání porézních sedimentárních hornin těžených na našem území. Sedimentární horniny byly po celá léta na našem území populárním stavebním a dekorativním materiálem i přes jejich většinou nízké ...
  • Dialatace stavebních materiálů při vysokých teplotách. 

   Author: Scheinherrová Lenka; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-07-24)
  • Dopad změnových řízení na celkové náklady stavby 

   Author: Skřivánková Lenka; Supervisor: Hromada Eduard; Opponent: Matějka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-05-14)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou změnových řízení během výstavby. Cílem bakalářské práce bylo navrhnout opatření, aby se změnovým řízením předcházelo. V teoretické části byly vysvětleny základní pojmy, které se ...
  • Dopady vysychání a cyklického navlhání a vysychání autoklávovaného pórobetonu 

   Author: Ryšavý Václav; Supervisor: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Evaluation of selected properties of boards with increased fire resistance 

   Author: Assel Maidanova; Supervisor: Böhm Martin; Opponent: Krejsová Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-13)
   This bachelor thesis is focused on the evaluation of the properties of the OSB (Oriented Strand Board) board. The evaluation and classification of OSB are based on the determination of sorption isotherms depending on ...
  • Experimental determination of component ratio for new hemp-lime based blocks 

   Author: Rozumek Jakub; Supervisor: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-06-27)
  • Hydrofilní omítkový systém pro vysoušení a desalinizaci zdiva 

   Author: Šumberová Barbora; Supervisor: Pavlík Zbyšek; Opponent: Balík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-08)
   Rekonstrukce starých či historicky významných zděných domů s jedinečnými interiéry je stále populárnější záležitostí, přičemž se hledají i nové způsoby využití, například suterénních prostor. Nejen při změně způsobu užívání ...
  • Imobilizace vybraných těžkých kovů v kompozitu na bázi hořečnato-fosfátového cementu 

   Author: Matěj Dolenský; Supervisor: Záleská Martina; Opponent: Nábělková Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-28)
   Současná doba se vyznačuje tendencí o znovuvyužití odpadu. V odpadu je uzavřen velký potenciál a lze ho využít jak pro druhovýrobu, tak ke zpětnému získávání energií. Nemalá část odpadu poté obsahuje nebezpečné látky, jako ...
  • Interakce anorganických solí a stavebních kamenů 

   Author: Miksa Martin; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Interakce anorganických solí s porézními stavebními materiály 

   Author: Miksa Martin; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Interakce porézních stavebních materiálů s vlhkostí 

   Author: Tenzer Jakub; Supervisor: Pavlík Zbyšek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2012-01-19)
  • Komplexní charakterizace minerálních příměsí pro přípravu cementových a vápenných kompozitů s vysokými užitnými vlastnostmi 

   Author: Alexandra Merglová; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Navrátilová Radka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-13)
   Tato magisterská práce se zabývá komplexní charakterizací vlastností minerálních příměsí, jejich chemickými a fyzikálními parametry s důrazem na stanovení pucolánové aktivity. Bylo analyzováno několik materiálů patřících ...
  • Koroze čedičových vláken v simulovaných prostředích 

   Author: Oskar Soukup; Supervisor: Vejmelková Eva; Opponent: Konvalinka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Práce se zabývá studiem v oblasti čedičových vláken a kompozitů z nich vyrobených, které mohou být využity ve stavebním průmyslu jako ekologičtější alternativa k dosud používaným ocelovým tyčím nebo rozptýlené výztuži. V ...
  • Kritická analýza metod pro studium pórové struktury cementových kompozitů s druhotnými zdroji surovin 

   Author: Benetková Tereza; Supervisor: Vejmelková Eva
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Modelování tuhnutí vody a tání ledu ve stavebních materiálech 

   Author: Kuruc Marek; Supervisor: Maděra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-06-27)
  • Mrazuvzdornost autoklávovaného pórobetonu 

   Author: Ryšavý Václav; Supervisor: Jerman Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2011-10-14)
  • Návrh a vývoj kompozitu na bázi cementu modifikovaného popílkem z biomasy. 

   Author: Mihálová Lucie; Supervisor: Pavlíková Milena; Opponent: Jankovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-26)
   Tato práce se zabývá charakterizací kompozitů na bázi cementu, který byl modifikovaný popílkem z biomasy. Byly připraveny maltové směsi s částečnou objemovou náhradou cementového pojiva popílkem ze slámy v hodnotách 5, 10, ...
  • Návrh a zkoušení nového typu lehčených sádro-vápenatých materiálů 

   Author: Karafiát Miloš; Supervisor: Vimmrová Alena
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-23)
  • Návrh podlahovin na bázi geopolymerů 

   Author: Petr Hotěk; Supervisor: Fořt Jan; Opponent: Jogl Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem podlahoviny na bázi geopolymerů. Hlavním záměrem je nahradit cement, při jehož výrobě se produkuje vysoké množství CO2 a zatěžuje tak životní prostředí, odpadním materiálem vznikajícím pří ...