Now showing items 1-20 of 87

  Subject
  akumulace vlhkosti [1]
  Alkali activation, geopolymers, industrial waste, basic physical properties, mechanical properties, characterization of porous system, microstructure. [1]
  Alkalická aktivace, geopolymery, průmyslový odpad, základní fyzikální vlastnosti, mechanické vlastnosti, charakteristika pórového systému, mikrostruktura. [1]
  Beton,konopný beton,řepková sláma,konopné pazdeří,mechanické vlastnosti betonu,tepelná vodivost,stavební materiál,udržitelnost,obnovitelné zdroje [1]
  beton,pneumatika,odpad z pneumatik,gumový granulát gumobeton,strukturní vlastnosti,mechanické vlastnosti,tepelné vlastnosti,vlhkostní vlastnosti,zvýšené teploty [1]
  Biomass ash, admixtures, mechanical properties, basic physical parameters, chemical composition [1]
  Building material [1]
  cement-based composite, carbon fibers, conductive fillers, electrical conductivity, heat capacity, smart constructions [1]
  cementový kompozit, uhlíková vlákna, vodivá plniva, elektrická vodivost, tepelná kapacita, chytré konstrukce [1]
  coating [1]
  composite materials [1]
  Concrete,Hempcrete,Rape-straw,Hemp shiv,mechanical performance,thermal conductivity,building material,sustainability,renewable sources [1]
  concrete,tire,waste tire,rubber granulate,crumb rubber concrete,structural properties,mechanical properties,thermal properties,hygric properties,elevated temperatures [1]
  Construction projects, contractor, sponsor, offer price, billing, award procedure, claim management, extra work, less work. [1]
  dimensional changes [1]
  Dómské pahorek, Litoměřice, analýza vlhkosti, koncentrace solí [1]
  Dómský pahorek, Litoměřice, moisture content analysis, salts concentration [1]
  equilibrium moisture content [1]
  feasibility study, development project, investment intentiton, developer, financial analysis, bank credit, efficiency evaluation, sensitivity analysis [1]
  foam glass [1]