Now showing items 1-1 of 1

  • Optimalizace výrobních kapacit prefabrikovaných stěnových dílců 

   Author: Lenka Kosíková; Supervisor: Šulc Rostislav; Opponent: Řezníček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zaměřuje na optimalizaci výroby stěnových prvků pomocí sklopných betonovacích stolů. Výroba stěnových prvků je ovlivňována řadou faktorů, které mohou průběh výroby narušit. Vlivem těchto faktorů dochází ...