Now showing items 1-1 of 1

  • Technologická optimalizace návrhu fasádního systému ve vybraných podmínkách 

   Author: Pavel Charvát; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Kadleček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Autor se v této diplomové práci zabývá rozborem zvolených typů fasádních systému. Následně zpracovává multikriteriální analýzu zvolených typů fasád, u kterých používá pro porovnání zvolená kritéria. Autor se v této diplomové ...