Now showing items 1-1 of 1

  • Stavebně technologický projekt - Nemocnice Jičín (Pavilon A) 

   Author: Jakub Tomko; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Tichý Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-09)
   Předmětem diplomové práce je zpracování stavebně-technologického projektu na stavbu pavilonu A v prostoru jičínské nemocnice. Projekt zahrnuje nejen novostavbu pavilonu, ale také demolici stávající interny a čistírny ...