Now showing items 1-1 of 1

  • Možnosti implementace chytrých stavebních dílců v pozemním stavitelství 

   Author: Artemii Ivanilov; Supervisor: Kovářík Michal; Opponent: Ťoupek Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Cílem práce je návrh a formulace koncepce technologie chytrých stavebních dílců a následná analýza vhodných oblastí pozemního stavitelství pro implementaci navržené technologie. Jádrem diplomové práce je praktická část, ...