Now showing items 1-2 of 2

  • Problematika otvorových výplní při rekonstrukcích historických budov 

   Author: Lucie Randáková; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Šugar Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Tato diplomová práce se zabývá porovnáním možností oprav či výměny otvorových výplní při rekonstrukcích historických a památkově chráněných objektů. Zaměřuje se na správné postupy i možnosti od začátku projektu po realizaci ...
  • Vicekriteriální návrh sanace zdiva v objektu bývalého kravína 

   Author: Kateřina Blahýnková; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Teršl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Cílem této diplomové práce je zhodnocení možností návrhu sanačních metod na bývalé statkářské budově v centru obce Kostomlaty pod Milešovkou. Návrhy budou posouzeny z hlediska použitých technologií, doby trvání a finančních ...