Now showing items 1-1 of 1

  • Reaktivita sufátovápenatých pojiv pro stavební materiály 

   Author: Jakub Kortus; Supervisor: Šídlová Martina; Opponent: Škvára František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   V této diplomové práci se autor zaměřil na reaktivitu vedlejších energetických produktů vznikajících v elektrárnách při fluidním spalování uhlí. Zkoumání cílilo na fluidní úletový popílek, ložový popel a sulfátovápenaté ...