Now showing items 1-1 of 1

  • Syndrom nemocných budov u rekonstrukcí 

   Author: Jana Jirušová; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Špaček Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   V této diplomové práci se autor zabývá syndromem nemocných budov u rekonstrukcí. Nejprve se zaměřuje na vysvětlení pojmu syndromu nemocných budov, poté specifikuje rizikové faktory SBS, kterými jsou: zvuk, osvětlení, ...