Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv termoplastů na pevnost betonu 

   Author: Jana Havlíková; Supervisor: Popenková Miloslava; Opponent: Vorel Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Tato diplomová práce se zabývá možností využití drti z odpadních termoplastů jejím přídavkem do cementového kompozitu. Analyzovány byly dva druhy odpadních plastů, polyethylentereftalát a polyethylen. Tyto drti se přidávaly ...