Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh opatření BOZ pro výstavbu administrativní budovy "Nová Radnice Prahy 12" v Modřanech 

   Author: Kateřina Loudilová; Supervisor: Váchal Tomáš; Opponent: Vlk Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Tato diplomová práce se zabývá bezpečnostním řešením a dalšími opatřeními z odvětví bezpečnosti při práci na konkrétní stavbě, a to Nová Radnice Prahy 12 v Modřanech. Popíše obecné znalosti o bezpečnosti při práci ve ...
  • Vytváření bezpečného pracoviště při pracích ve vyšších výškách 

   Author: Karel Šimek; Supervisor: Svoboda Pavel; Opponent: Schilahart Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Autor této diplomové práce se zabývá vytvářením bezpečného pracoviště během práce ve výšce, se zaměřením na pracovní činnosti ve výškách, které nejsou v našich končinách zcela běžné. Jedná se tedy o výšky na nejvyšších ...