Now showing items 1-3 of 3

  • Automatizace kontroly kvality zděné konstrukce za použití robotického systému 

   Author: Kristýna Hytychová; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Šafrata Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-09)
   Hlavním cílem této diplomové práce je nalezení způsobu automatizace kontroly kvality zděné konstrukce, jež bude vyhotovena autonomním zdícím systémem. Dalším cílem je shrnutí aktuálních legislativních požadavků na svislé ...
  • Modelování technologických procesů za účelem robotického zdění 

   Author: Jan Illetško; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Matička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-12)
   Diplomová práce se zabývá modelováním a technologií robotického zdění, jejím účelem je navrhnutí technologického postupu robotického zdění a následné provedení praktické ukázky řezání cihel nebo tvárnic pomocí robota a ...
  • Posouzení demoliční fáze projektu ČZU FTZ 

   Author: Štěpán Kandl; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-10)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh a posouzení tří variant demoliční fáze projektu ČZU FTZ z pohledu technologického, ekonomického a ekologického. Výsledkem práce je zhodnocení nejvhodnější varianty z výše zmíněných.