Now showing items 1-1 of 1

  • Problematika realizace skladby šikmých střech 

   Author: Barbora Břinčilová; Supervisor: Procházka Michal; Opponent: Růžička Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-11)
   Diplomová práce se zabývá problematikou realizace skladby šikmé střešní konstrukce. V části teoretická východiska pojednává o obecných požadavcích pro šikmé konstrukce. Jaké varianty a skladby střešního pláště se realizují ...