Now showing items 1-1 of 1

  • Příprava a řízení realizace staveb v prostředí MS Project 

   Author: Mikhail Zheleznikov; Supervisor: Usmanov Vjačeslav; Opponent: Žák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-08)
   Tato diplomová práce se zabývá využitím programu MS Project při přípravě a realizaci stavby. Autor rozebírá existující programy pro plánování stavby a porovnává, jaké výhody a nevýhody oproti nim má MS Project. Cílem je ...