Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace geosyntetik pro zvýšení únosnosti porušeného asfaltového krytu 

   Author: Bůchová Sabina; Supervisor: Konvalinka Adam; Opponent: Šrajer Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-07)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou poruch vozovek s asfaltovým krytem. Objasňuje jednotlivé druhy poruch a následně jejich možné opravy. Autor se zaměřuje na vyztužování vozovek s asfaltovým krytem za pomoci ...